Diagnostiek

24/7 SERVICE. MOGELIJKHEID EEN AFSPRAAK TE BOEKEN OP DEZELFDE DAG INDIEN ER PLAATS IS

Zoals het woord al verklapt draait diagnostiek rond het stellen van een diagnose.

 We doorgaan samen een proces met als doel jouw vragen te beantwoorden. Zo gaan we trachten je zorgen weg te nemen door je vermoeden te bevestigen of te weerleggen.  Wij bieden diagnostiek aan voor volgende zaken:

We doen psychodiagnostisch onderzoek naar :

ADHD / ADD Diagnose

Bent u constant afgeleid? Kunt u zich niet langer dan een half uur concentreren op een boek? Hebt u het gevoel dat u meer moeite moet doen dan iedereen om iets te volgen? Doe een ADHD/ADD testing naar mogelijke aandachtsstoornissen. Met een officieel diagnose en een uitgebreid verslag. Faciliteiten voor uw opleiding aanvraagbaar.

vanaf 330 Euro tot 725 Euro

U wordt 2 uur of 4 uur onderzocht waarbij elk aspect van uw concentratie, impulsiviteit, korte- en langetermijngeheugen, auditief en visueel onthouden, mentaal manipuleren en afleidbaarheid wordt getest. Tijdens de intake wordt u gescreend of u in aanmerking komt. Hierna wordt een datum vastgelegd voor het onderzoek. Na enkele weken mag u resultaat verwachten.

Burn Out Diagnose

Gaat u met tegenzin naar het werk? Een gespannen sfeer met uw collega’s? Spontane huilbuien na het werk?

Na een screening en enkele testen weten we of we een diagnose burn out kunnen weerhouden. Indien positief krijgt u ook een attest voor uw huisarts of werkgever en verdere begeleiding van ons.

70 Euro

Na een screening en enkele testen weten we of we een diagnose burn out kunnen weerhouden. Indien positief krijgt u ook een attest voor uw huisarts of werkgever en verdere begeleiding van ons zodat u sterk in uw schoenen staat.

 

Faciliteiten voor je (Hoge)school of Universiteit

Heeft u kind meer tijd nodig dan een klasgenoot tijdens een examen? Een mildere deliberatie of begrip voor zijn moeilijke situatie (bijvoorbeeld perfectionisme, ADHD, autisme, uitstelgedrag, sociale angst, …)?  U kunt hiervoor faciliteiten aanvragen na ons geaccrediteerd onderzoek.

vanaf 70 Euro tot 725 Euro

Tijdens de intake wordt er gekeken naar de moeilijkheden die de student  ondervindt. Hierna wordt er een testbatterij opgesteld en kunnen we psychodiagnostisch onderzoek verrichten naar mogelijke uitvallen of stoornissen (Bijvoorbeeld ADHD, Asperger, concentratiestoornis,…) U ontvangt van ons ook de nodige documenten voor uw universiteit of (hoge)school.

Bipolair ( manisch depressief) Diagnose

Hebt u last van impulsiviteit en depressieve gedachten? Sterke emoties die u in de war brengen?  Energievolle en creatieve dagen die plotseling afgewisseld worden met sombere momenten waar u geen zin hebt in het leven?  Het gevoel dat u zich soms verliest in seks, drugs of alcohol? 

 

vanaf 330 Euro tot 725 Euro

Wij voeren een groot diagnostisch onderzoek uit waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 9 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose. Hierna wordt er therapeutische opvolging voorzien.

Second Opinion voor je Controlearts / Mutualiteit

Moet u langs bij de arts van de mutualiteit, de verzekeringen of de arbeidsgeneesheer en u hebt geen zin om u in bochten te moeten wringen. U wilt graag uw toestand staven met een psychometrisch verslag. Dan kunnen we uw huidige toestand rapporteren na een kort onderzoek. Zodoende kan zowel de huisarts als de controlearts uw laatste toestand evalueren.

120 Euro

Er wordt psychometrisch onderzoek afgenomen afhankelijk van uw klacht zodat u uw laatste toestand kan attesteren. Afhankelijk van uw klacht (bijvoorbeeld trauma, depressie, burn-out, slaapstoornissen, …) wordt er een testbatterij opgesteld.

Autisme Spectrum Stoornissen Diagnose

Lijkt de wereld een beetje onlogisch en star? Krijgt u commentaar van anderen over uw emoties? Lijken uw sociale vaardigheden net iets onder het gemiddelde te liggen? In Belgie zijn er ruim 80000 mensen die hiermee te kampen hebben. Indien weerhouden krijgt u een officiële diagnose.
Hierna wordt er therapeutische opvolging voorzien.

725 Euro

Groot diagnostisch onderzoek waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 23 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose en welke subtype. Hierna wordt er therapeutische opvolging voorzien.

Intelligentietest + IQ score

Hoeveel bedraagt uw IQ? Bent u hoogbegaafd? Of bent u net aan het twijfelen over een achterstand bij uw kind?

Zowel hoogbegaafdheid als laagbegaafdheid wordt geattesteerd en u krijgt hierna begeleiding om uw capaciteiten ten volle te benutten.

Vanaf 330 Euro tot 525 Euro

 

De wetenschappelijke WAIS IQ test wordt afgenomen in 2 uur waarna u een uitgebreid rapport ontvangt. Hiermee krijgt u ook inzicht in uw eigen capaciteiten, sterktes en zwaktes.

 

Borderline Diagnose

Hebt u constant moeite met relaties? Onnodige woedeuitbarstingen? Een constant gevoel van onzekerheid in je relaties gecombineerd met leegte. Beschadigt u zichzelf soms ook? 

Na de diagnose wordt er therapeutische opvolging voorzien.

vanaf 330 Euro tot 725 Euro

Groot diagnostisch onderzoek waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 9 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) Diagnose

Bent u aangereden? Iemand zien sterven? Fout aangeraakt? Blijft het u ook achtervolgen in uw slaap en dagelijkse bezigheden? Piekert u zoveel over hetzelfde tot u uw gedachten niet meer kan controleren. Krijg de beste begeleiding om uw stress te leren loslaten.

Vanaf 330 Euro tot 725 Euro

Afhankelijk van uw trauma wordt er een testbatterij samengesteld waarna wij een officiële diagnose kunnen stellen. Deze is geldig bij elke instantie en kan doorgestuurd worden naar uw huisarts, verzekering of advocaat.

Post-partum Depressie

Last van verdriet en huilbuien, angst, prikkelbaarheid, wisselende stemmingen en vermoeidheid na de bevalling? Veel twijfel en schuldgevoelens? U hebt enkele maanden extra rust nodig in dat geval. Laat het werk even wachten en laat ons u begeleiden. Uw gezondheid is te belangrijk

120 Euro

Na een screening en enkele testen weten we of we een diagnose Post natale depressie kunnen weerhouden. Indien positief krijgt u ook een attest voor uw huisarts of werkgever en verdere begeleiding van ons zodat u terug de kracht kan opdoen om een goede mama te zijn.

Narcisme Diagnose

Samenleven met een narcist is uitputtend. Uw relatie verdient eerlijkheid! Er wordt gekeken naar de volledige persoonlijkheid (autisme, narcisme, depressie, relationele vaardigheden, …) Hierna wordt er therapeutische opvolging voorzien. Aan te raden voor moeilijkheden in een relatie

Van 330 Euro tot 725 Euro

Groot diagnostisch onderzoek waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 21 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose en welke subtype.

Schizofrenie Diagnose

Stemmen in je hoofd die niet stoppen, slapeloze nachten, rare overtuigingen, vreemde verhalen, influisteringen, afzondering. Komt dit voor bij u of iemand in uw omgeving? Soms wordt onze binnenwereld te sterk en is er nood aan hulp

Van 330 Euro tot 725 Euro

Groot diagnostisch onderzoek waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 21 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose en welke subtype.

Onderzoek voor de rechtbank

Hebt u een rechtszaak gaande waarvoor u een psychodiagnostisch rapport nodig hebt? Wilt u bewijzen aan uzelf en aan anderen dat u een ander perspectief hebt dan wat word beweerd? Dit kan gaan van hoederecht, verslavingszorg tot agressieve uitvallen. Onderzoek gebeurt meestal op vraag van advocaten. U ontvangt van ons een geaccrediteerd verslag dat bruikbaar is in rechtszaken.

Van 330 Euro tot 725 Euro

Groot diagnostisch onderzoek waarbij elk aspect van uw persoonlijkheid aan bod komt. 2 x 2 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 21 pagina’s over elk aspect van uw karakter. Indien weerhouden ook een officiële diagnose en welke subtype.

 

KAN OP VRAAG OOK OP LOCATIE OF GEVANGENIS TEGEN VERGOEDING

Studiekeuze / Beroepskeuze

Ben je net afgestudeerd en weet je niet wat je wilt? Heb je al een jaartje unief geprobeerd en het lag je niet? Wil je weten wat echt bij je past? Wat jou droomjob is en in je aanleg ligt?
Kom en laat ons kijken waar jou capaciteiten liggen. Iedereen zijn vaardigheid liggen ergens anders. Ontdek waar jij goed in bent zodat jij ook kan uitblinken in het leven

180 Euro

Klein diagnostisch onderzoek naar aanleg, persoonlijkheid, capaciteiten en interessegebieden. Als resultaat krijgt u een verslag waarop u kunt zien welke studierichtingen en jobs binnen uw aanleg en capaciteit passen.

Alzheimer / Vergeetachtigheid

Hebt u het gevoel dat u dingen niet meer herinnert? Vertellen mensen u dat u in herhaling valt? Komt u moeilijk op uw woorden, namen of datums?
Alzheimer is een sluimerende ziekte die meestal niet opvalt in eerdere stadia. Toch heeft het een grote invloed op uw levenskwaliteit en een vroege detectie is aangeraden. Twijfelt u? Laat ons een screening afnemen voor gemoedsrust

Vanaf 330 Euro tot 725 Euro

Neuropsychologisch onderzoek waarbij elk aspect van uw cognitie aan bod komt. 2 of 4 uur voor de afname. Erna krijgt u een uitgebreid verslag van 9 pagina’s over elk aspect van uw neurologisch functioneren. Indien weerhouden ook een officiële diagnose en welke subtype.

Betere gezondheidszorg is onze missie

24/7 SERVICE. MOGELIJKHEID EEN AFSPRAAK TE BOEKEN OP DEZELFDE
DAG INDIEN ER PLAATS IS

info@pyzo.be

Bredabaan 960, Merksem 2170